Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Paul Cunningham (Dirprwy Gadeirydd)

Y Cynghorydd Paul Cunningham

d/o Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub
Parc Busnes Llanelwy
LL17 0JJ

Paul.cunningham@flintshire.gov.uk

Dirprwy Gadeirydd yr Awdurdod a'r Panel Gweithredol 

Cofrestr o Fuddiannau

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen