Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Marc Jones

Y Cynghorydd Marc Jones

d/o Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub
Parc Busnes Llanelwy
LL17 0JJ

marc1.jones@wrexham.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwiliol

Cofrestr o Fuddiannau

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen