Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Porthmadog

Gorsaf Dân Porthmadog
PorthmadogPorthmadog
Gwynedd
LL49 9HR
Ffôn: 01745 535 250

 

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Porthmadog yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Ardal yr orsaf:

I'r Gogledd cyn belled â Thafarn Faig Bryncir

I'r Gorllewin cyn belled â Llanystumdwy

I'r Dwyrain cyn belled â Phen y Gwryd

I'r De cyn belled â Thrwyn y Garnedd Penrhyndeudraeth.

Safleoedd o Risg:

Warysau mawrion
Canolfannau awyr agored
Cartrefi preswyl


Hanes yr orsaf:

Ffurfiwyd criw ym Mhorthmadog yn 1900 a symud i'w safle presennol yn 1948.

Adnewyddwyd yr orsaf yn 1963 i gael lle i dri phwmp, ac adnewyddwyd hi eto yn 2000 i gael lle i'r Adran Atal Tân y tu cefn i'r orsaf; yno bellach mae Swyddfa Ddiogelwch De Gwynedd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen