Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Polisi Cwcis

Ynglŷn â cwcis

Ffeil yw cwci sy’n cynnwys dynodwr (llinyn o lythrennau a rhifau) y bydd gweinydd gwe yn ei anfon i borwr gwe ac a gaiff ei storio gan y porwr. Yna anfonir y dynodwr yn ôl at y gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn am dudalen oddi wrth y gweinydd.

Gallai cwcis fod yn gwcis "parhaus" neu’n gwcis "sesiwn". Caiff cwci parhaus ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau’n ddilys nes ei ddyddiad dod i ben penodol, oni bydd yn cael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad hwnnw. Ar y llaw arall, bydd cwci sesiwn yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr pan gaiff y porwr ei gau.

Fel arfer ni fydd dim gwybodaeth gan gwcis a fydd yn adnabod defnyddiwr yn bersonol ond mae’n bosib y gall gwybodaeth bersonol y byddwn yn ei storio amdanoch chi fod â chyswllt â’r wybodaeth a fydd wedi’i storio mewn cwcis ac wedi’i chael oddi arnynt

Y cwcis yr ydym ni’n ei ddefnyddio

Rydym ni’n defnyddio’r cwcis canlynol:

 • Hanfodol

  Mae cwcis yn hanfodol er mwyn i ni allu darparu’r cynnyrch neu’r gwasanaeth yr ydych chi wedi gofyn amdano a gwneud hynny mewn amgylchedd ddiogel. Heb gwcis ni fyddai’n bosibl i ni ddarparu’r gwasanaethau hyn. Mae cwcis hanfodol eraill yn cadw’r wefan yn ddiogel. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis byddwn yn parhau i ddefnyddio’r cwcis hanfodol hyn.

  Mae cwcis hanfodol yno i sicrhau diogelwch ar-lein, cofnodi’ch dewisiadau ynglŷn â’n defnydd o gwcis ar eich dyfais, a darparu gwasanaethau eraill megis:

  • Cofio’ch dewis iaith ar ein gwefan
  • Denfyddio’r gwasanaeth ReadSpeaker fel y gallwch wrando ar ein gwefan
 • Dadansoddi

  Rydym ni’n defnyddio cwcis i helpu i ddadansoddi’r defnydd a wneir o’n gwefan a’n gwasanaethau yn ogystal â’r modd y mae’r wefan yn perfformio. Rydym yn defnyddio’r cwcis canlynol i’r diben hwn:

  Parth Enw Cyfnod Gwybodaeth
  .nwales-fireservice.org.uk dc_gtm_UA-142293013_1 1 funud Defnyddir i gyflymu cyfradd ceisiadau. Darllen mwy
  .nwales-fireservice.org.uk _ga 2 flynedd Mae’r cwci Google Analytics yn cael ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am ymwelwyr i’n gwefan. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth i greu adroddiadau a’n helpu i wella ein gwefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd sydd ddim yn adnabod unrhyw un yn uniongyrchol, gan gynnwys nifer ymwelwyr i’r wefan a blog, o ble y daeth yr ymwelwyr a’r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy.
  Darllenwch drosolwg o bolisi preifatrwydd a diogelu data Google
  .nwales-fireservice.org.uk _gat 1 funud Defnyddir i gyflymu cyfradd ceisiadau. Darllen mwy
  nwales-fireservice.org.uk _gat_gtag_UA_142293013_1 1 diwrnod Mae’r cwci Google Analytics yn cael ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am ymwelwyr i’n gwefan. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth i greu adroddiadau a’n helpu i wella ein gwefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd sydd ddim yn adnabod unrhyw un yn uniongyrchol, gan gynnwys nifer ymwelwyr i’r wefan a blog, o ble y daeth yr ymwelwyr a’r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy.
  Darllenwch drosolwg o bolisi preifatrwydd a diogelu data Google
  .nwales-fireservice.org.uk _gid 1 day Cwci Google Analytics, i wahaniaethu defnyddwyr. Darllen mwy
  .youtube.com / .google.com 1P_JAR 30 days Mae’r cwci yn gosod ID unigryw i gofio’ch dewisiadau a gwybodaeth arall megis ystadegau gwefan a chyfradd tracio sgyrsiau, Mae modd gweld polisïau Google’s yn https://policies.google.com/technologies/types
  .doubleclick.net IDE 30 days from set/update Defnyddir gan Google DoubleClick i gofrestru ac adrodd gweithgareddau’r defnyddiwr ar ôl edrych ar neu glicio ar hysbysebion er mwyn mesur effeithlonrwydd hysbyseb a chyflwyno hysbysebion targed i’r defnyddiwr.
  .doubleclick.net test_cookie 1 day Defnyddir gan Google i wirio bbod modd gosod cwcis
 • Caniatâd Cwcis

  Rydym ni’n defnyddio cwcis i storio’ch dewisiadau mewn perthynas â’r defnydd o gwcis yn fwy cyffredinol. Mae’r cwcis a ddefnyddir i’r diben hwn yn cynnwys:

  Parth Enw Cyfnod Gwybodaeth
  www.nwales-fireservice.org.uk CookieControl 90 diwrnod Mae’r cwci yma’n cofio dewisiadau cwcis y defnyddiwr www.nwales-fireservice.org.uk. Os ydi’r defnyddiwr eisoes wedi dewis yna bydd yn cael ei storio yn y cwci.

Cwcis a ddefnyddir gan ein darparwyr gwasanaeth

Mae ein darparwyr gwasanaeth yn defnyddio cwcis ac maent yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan.

 • Rydym yn defnyddio Google Analytics. Mae Google Analytics yn casglu gwybodaeth am y defnydd a wneir o’n gwefan trwy ddefnyddio cwcis. Mae’r wybodaeth a gesglir yn cael ei ddefnyddio i greu adroddiadau am y defnydd a wneir o’n gwenfa. Cewch wybod mwy am y modd y mae Google yn defnyddio’r wybodaeth drwy fynd i https://www.google.com/policies/privacy/partners/ a chewch weld polisi preifatrwydd Google yn https://policies.google.com/privacy. Dyma’r cwcis perthnasol: [ '_ga', '_gat', '_gid', '_gat_gtag_UA_142293013_1'].
 • Rydym ni’n defnyddio Google Maps ar ein gwefan i dangos ble mae ein gorsafoedd wedi eu lleoli. n our website to show you where our stations are located. Cewch wybod mwy am y modd y mae Google yn defnyddio’r wybodaeth drwy fynd i https://www.google.com/policies/privacy/partners/ a chewch weld polisi preifatrwydd Google yn https://policies.google.com/privacy. Dyma’r cwcis perthnasol:: [ 'NID', '_ga', '_gid']
 • Rydym ni’n defnyddio Share. Mae hyn yn eich galluogi i rannu tudalennau penodol ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae’r Gwasanaeth yn defnyddio cwcis i gynnal ymchwil marchnata a datblygu a gwella cynnyrch. Cewch wel polisi preifatrwydd y darparwr hwn yn https://sharethis.com/privacy/. Y cwcis perthnasol ydi:

 

Parth Enw Cyfnod Gwybodaeth
www.nwales-fireservice.org.uk _stid,
_stidv,
  Caiff y cwcis yma eu gosod gan ShareThis. Mae’r gwasanaeth yn monitro gweithgarwch e.e. y tudalennau gwe a ddefnyddir, symud o dudalen i dudalen, amser a dreulir ar bob tudalen. Mae’r gwasanaeth hwn yn eich adnabod yn bersonol dim ond os ydych wedi ymuno gyda ShareThis ac wedi rhoi’ch caniatâd. Am ragor o wybodaeth darllenwch bolisi preifatrwydd ShareThis. Mae’r dudalen hon hefyd yn egluro sut i optio allan o agweddau tracio’r gwasanaeth ShareThis os ydych chi’n dymuno.
www.nwales-fireservice.org.uk __sharethis_cookie_test__   Cwci prawf a ddefnyddir gan ShareThis i wirio bod modd gosod cwcis. AM ragor o wybodaeth darllenwch bolisi preifatrwydd ShareThis
.consensu.org st_samesite   Gosodir y cwcis yma gan y gwasanaeth ShareThisi gofnodi’ch dewis cwcis. Am ragor o wybodaeth darllenwch bolisi preifatrwydd ShareThis. Mae’r dudalen hon hefyd yn egluro sut i optio allan o agweddau tracio’r gwasanaeth ShareThis os ydych chi’n dymuno.
.consensu.org euconsent 1 flwyddyn Gosodir y cwcis yma gan y gwasanaeth ShareThisi gofnodi’ch dewis cwcis. Am ragor o wybodaeth darllenwch bolisi preifatrwydd ShareThis. Mae’r dudalen hon hefyd yn egluro sut i optio allan o agweddau tracio’r gwasanaeth ShareThis os ydych chi’n dymuno.
.consensu.org euconsent-v2 385 diwrnod Gosodir y cwcis yma gan y gwasanaeth ShareThisi gofnodi’ch dewis cwcis. Am ragor o wybodaeth darllenwch bolisi preifatrwydd ShareThis. Mae’r dudalen hon hefyd yn egluro sut i optio allan o agweddau tracio’r gwasanaeth ShareThis os ydych chi’n dymuno.
.sharethis.com pubconsent-v2 385 diwrnod Gosodir y cwcis yma gan y gwasanaeth ShareThisi gofnodi’ch dewis cwcis. Am ragor o wybodaeth darllenwch bolisi preifatrwydd ShareThis. Mae’r dudalen hon hefyd yn egluro sut i optio allan o agweddau tracio’r gwasanaeth ShareThis os ydych chi’n dymuno.

Rheoli cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn eich galluogi i wrthod derbyn cwcis a dileu cwcis. Mae’r ffyrdd o wneud hyn yn amrywio o borwr i borwr, a fersiwn i fersiwn. Cewch fodd bynnag gael yr wybodaeth ddiweddaraf am flocio a dileu cwcis drwy’r dolenni isod:

Bydd blocio cwcis yn cael effaith negyddol ar y modd yr ydych chi’n defnyddio nifer o wefannau.

Os ydych chi’n blocio cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio’r holl nodweddion ar ein gwefan.

Dewisiadau cwcis

Cewch reoli’ch dewisiadau cwcis ar ein gwefan trwy clicio’r eicon Rheoli Cwcis ar waelod y sgrin ar yr ochr dde.

Diwygiadau

Byddwn yn diweddaru’r polisi cwcis o bryd i’r gilydd trwy gyhoeddi fersiwn newydd ar ein gwefan.

Ein manylion

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru sydd berchen y wefan hon.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen