Cadw'n ddiogel yn ystod y gaeaf

Cadw'n gynnes ond yn ddiogel y Gaeaf hwn

Mae'n bwysig eich bod yn dilyn y cyngor diogelwch canlynol i'ch helpu i leihau'r perygl o dân yn y cartref wrth i chwi wneud mwy i gadw'n gynnes.

.Byddwch yn ofalus gyda thanau agored. Defnyddiwch gard tân a gwnewch yn siwr bod eich simnai yn lân.

.Cadwch wresogyddion cludadwy ymhell oddi wrth lenni a dodrefn. Peidiwch byth  â'u gorchuddio ag unrhyw beth.

.Storiwch flancedi trydan yn fflat neu rholiwch nhw, peidiwch byth â'u plygu. Peidiwch â'u defnyddio os ydi'r gwifrau'n hen neu wedi eu difrodi.

.Cadwch ganhwyllau ar i fyny, mewn daliwr canhwyllau addas. Peidiwch byth â'u gadael heb neb i gadw llygaid arnnt. Diffoddwch nhw yn llwyr.

.Os bydd  toriad pwer a bod gennych larymau mwg sydd wedi eu cysylltu i'r prif gyflenwad trydan, edrychwch i weld â yw'r batri wrth gefn yn gweithio.

Os bydd tân, ewch allan, arhoswch allan a ffoniwch 999.

Cliciwch yma i ddarllen y daflen Cadw'n Ddiogel y Gaeaf Hwn.

Cliciwch yma i ddarllen cyngor Llywodraeth Cymru ar Dywydd Garw.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen